Kalite Politikamız

 

Sürekli müşteri memnuniyetini ve müşterilerimizin ürünlerimize taleplerini sağlamak bizim için asla bitmeyecek bir hedeftir. Aynı tutkuyu, iş süreçlerimizin ve yenilikçi yaklaşımımızın iyileştirilmesi için de taşıyoruz.
Viola Prima, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere müşteri taleplerini, müşteri memnuniyeti ve ürün güvenilirliğini en üst düzeyde tutarak bir yandan toplam kalite yönetimi çerçevesinde ISO 9000 sistem serisine ve TSE sistemlerine uyum gösterirken diğer yandan sektörel bazda da kalite belgelerine sahiptir. Şirketimizin bu sistem ve belgelere uyumu, sürekli ve düzenli iç denetimlerle takip edilmekte ve gerekli görüldüğünde iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.
Boya ve kimya sanayi alanında gösterdiğimiz faaliyetlerimize güvenli, kaliteli, müşteri memnuniyetini esas alan ve çevreye duyarlı bir biçimde göstermeye her zaman devam edeceğiz.

viola prima boya

Çevre Politikamız

 

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir gelişme için Viola Prima çalışanlarından başlayarak tüm toplumu bilinçlendirmeye yönelik projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır.

Viola Prima’nın çevre politikasını oluşturan temel ilkeler aşağıdaki gibidir;

  • Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak
  • Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartların çevre boyutlarıyla ilgili yükümlülüklerine uymak
  • Sivil toplum örgütlerinin çevreyle ilgili çalışmalarına “sağlıklı bir çevre için” katkıda bulunmak
  • Mal ve hizmet alınan tedarikçilerle, kalite, çevre duyarlılığı ve iş güvenliğini sağlayacak işbirliği ve güven temelinde çalışarak maliyetleri düşürmek, verimliliği ve uzun vadeli kârlılığı artırmak
  • Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek
  • Ambalaj kullanımını ve atıkları azaltmak, geri dönüşümlü olmalarını sağlamak ve tekrar kullanmak
  • Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştirmek
  • Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamaktır.

Biz, çevreyi faydalanılacak değerli bir hazine olarak görüyor ve gelecekte bütün dünya insanlığının faydalanabilmesi için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz.

viola prima